Särskilda villkor (RGR Travel & Event AB) gäller från 07-04-01
(justerad den 21/5 -11, samt 2xy/8 -20)

1. Avtalet
1.1 Avtal om ccc sluts med huvudresenären. Huvudresenären är den person som bokar ccc och därmed ingår avtal med RGR Travel & Event AB. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären.

1.2 RGR Travel & Event AB skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Avtalet är bindande för parterna när RGR Travel & Event AB skriftligen har bekräftat resenärens beställningar och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt RGR Travel & Event ABs anvisningar.

2. Betalning av landarrangemang
Resenären ska betala landarrangemangets pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

 • Följande betalningsvillkor gäller för våra paket:
  Fullt biljettpris betalas inom 5 dagar. Ev hotellkostnad betalas senast 30 dagar före matchen, enligt fakturadatum.
  Slutbetalning enligt fakturadatum. Faktura till er bekräftar er bokning.
 • Slutbetalning ska ske senast 30 dagar innan av landarrangemang. Har inte betalning för landarrangemanget kommit RGR Travel & Event AB tillhanda 30 dagar före avresedagen, om inte annat särskilt avtalats, äger RGR Travel & Event AB rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.
 • Vid beställning av landarrangemang mindre än 30 dagar före landarrangemanget skall det totala priset för landarrangemanget betalas omedelbart.
 • Önskar resenären avbeställningsskydd ska det anmälas vid beställning av landarrangemang, 295 SEK/person (se paragraf 9).

4. Bokade biljetter
4.1 Bokade biljetter till evenemang är ej återbetalningsbara.

 • RGR Travel & Event AB ansvarar inte när evenemang blir flyttade eller inställda.
 • Vid inställda evenemang återbetalas biljettvärdet frånräknat eventuella avgifter.
 • Vid köp av s.k. lösa biljetter, sker ingen återbetalning vid avbokning.
 • Årskort
  Till vissa matcher får ni s.k. årskort. Dessa måste ovillkorligen lämnas tillbaks, annars kommer en avgift på
  2,500 SEK att debiteras.

4.2 RGR Travel & Event AB har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisad från arenan p g a t ex dåligt uppträdande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare eller inte kan identifiera sig i samband med entré till evenemang eller inte har korrekt namn på biljett vid särskilda evenemang.

RGR Travel & Event AB rekommenderar att ni inte bär matchtröja eller halsduk (supporterkläder) på arenan. Matchbiljett kan vara på både hemma- som på bortalagets sektion.
(Gäller ej på Anfield, där är våra biljetter på "hemmaläktare".)

5. Flyg- båt eller annan transport i samband med biljettköpet

 • RGR Travel & Event AB ansvarar inte för eventuella förseningar som kan uppstå vid anslutningar/transporter till bokat evenemang.
 • Respektive flygbolag (annat transportbolag) har egna regler vid förseningar av passagerare och bagage. Kontakta respektive flygbolag för närmare information.
 • Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått. Kontakta respektive flygbolag för närmare information.

5. Reklamation av biljettköpet
Reklamationer skall inkomma till RGR Travel & Event AB senast 15 dagar efter avslutad match och skall vara skriftlig. Om reklamation inkommer senare beaktas den ej.

6. Adressändring
Eventuella adressändringar eller ändring av telefonnummer efter bokningstillfället måste anmälas till RGR Travel & Event AB omgående för att vi ska kunna nå resenär för information om eventuella tidtabellsändringar och annat som är viktigt för landarrangemangets genomförande.

7. Resebekräftelse
Eventuella muntliga löften som getts vid bokning skall finnas på resebekräftelsen för att kunna åberopas.

8. Resenärens rätt att överlåta avtalet
8.1 Resenären har ingen rätt att överlåta avtalet/biljett på annan part utan RGR Travel & Event AB skriftliga godkännande. Avgiften för överlåtelse är 1000SEK/person.

8.2 När avtalet överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot RGR Travel & Event AB för vad som återstår att betala för landarrangemangets.

9. Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd är ej inkluderat i pris och kostar 295 SEK/person. Avbokning i samband med nyttjande av avbeställningsskydd gäller endast vid sjukdom och intyg från läkare. Avbeställningsskyddet betalas ej tillbaka! Ställda evenemangsbiljetter som fotboll och konsert etc återbetalas ej utan endast hotellkostnader (5 dagar avbeställningsgräns).

10. Pass och eventuella visum
Resenären är skyldig att ha medföra pass vid resor utom Norden. Krävs visum för att enskild resenär skall beviljas in landarrangemang ansvarar resenären för visumansökan. RGR Travel & Event AB kan inte ta ansvar om resenär nekas visum varför detta bör göras innan bokning av landarrangemang.

11. Resehandlingar
Resenären har skyldighet att själv kontrollera alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående påtala eventuella felaktigheter.

12. Minimiantal deltagare
Vid resor där vi reserverar oss för minsta antal deltagare vilket anges på bekräftelsen. För sådan special landarrangemang förbehåller vi oss rätten att ställa in resor där antalet deltagare inte uppnås. Dessa resor kan i vissa fall genomföras mot en ökad kostnad, detta beslut tas i samråd med resenären. Om inte det nya priset accepteras har resenären rätt att avboka landarrangemanget. Måste ett landarrangemang inställas skall resenären ha besked senast 25 dagar innan av landarrangemang.

13. Tryck- och skrivfel
Vi reserverar oss för tryck- och skrivfel samt ändringar som tillkommit efter det att materialet gått i tryck eller felaktigheter på vår hemsida.

14 . Force Majeure | Inställd match
RGR Travel & Event AB tar inget ansvar för händelser av Force Majeure-karaktär eller om matchen blir inställd
pga dåligt väder, ospelbar plan eller av annan orsak.

15. Övrigt
Om du av någon anledning inte vill eller kan se en match som du köpt biljett till får denna ej säljas vidare, det är olagligt och kan medföra att du får betala skadestånd.

RGR Travel & Event AB har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisad från arenan p g a t ex dåligt uppträdande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare eller inte kan identifiera sig i samband med entré till evenemang eller inte har korrekt namn på biljett vid särskilda evenemang.

Övriga upplysningar av paketresor, mejla till: info@rgr.nu

Företagsinformation
RGR Travel & Event AB
Rolf Rundström
Dalgatan 4 A
931 35 Skellefteå
Sweden
+46 (0)70 322 9510 (Vardagar/Week days 08.00-16.00)
info@rgr.nu
www.rgr.nu
Org. no: 556747-4969
VAT: SE556747496901